Hur ofta ska man byta fönster?

Det kan vara svårt att veta hur ofta ett fönster bör bytas. Det finns inte heller ett entydigt svar eftersom det finns så många olika material när det gäller fönster, både vid val av karmar och rutor. Vissa fönster kan hålla länge om de tas om hand på rätt sätt.

Hur ofta ska man byta fönster?

Olika typer av fönsterkarmar

En vanlig fråga är hur ofta ska man byta fönster? Det varierar kraftigt för det finns flera olika faktorer som spelar in. Det finns tre typer av fönsterkarmar på marknaden i dag, trä, aluminium och plast. Trä-och platsfönster bör bytas ut med 30 års intervall medan aluminium klarar cirka 50 år. Träfönster kräver underhåll cirka vart sjunde år för att hålla sig fräscha.

Fönstrens livslängd kan variera beroende på byggnadens läge, faktorer som sol, havsvindar och avgaser kan göra att livslängden minskar. Plast- och aluminiumfönster räknas som underhållsfria fönster men plastfönstren kan bli missfärgade och de är då väldigt svåra att laga och de är även svåra att måla om. Även fönstrens andra delar som kitt och beslag bör ses över. För kitt är rekommendationen att byta ut det cirka vart femte år.

Moderna och tåliga glasrutor

Glas håller länge och det är egentligen endast om det uppstått en skada de behöver bytas ut. Däremot väljer många att byta ut gamla glasrutor mot moderna av flera anledningar. De gamla rutorna är ganska svåra att putsa och isolerar inte heller så bra vilket innebär att det är vanligare med kallras. Dessutom har ny teknik inneburit att glasen är betydligt tåligare än tidigare och det finns de som är okrossbara med väldigt lång livslängd.

Välj rätt fönster

Varje material i fönstren har sina för- och nackdelar och är därför viktiga att ta hänsyn till när det blivit dags att byta ut dem. Plastfönstren är billiga men svåra att laga. Aluminiumfönstren håller länge och är lätta att sköta om men är betydligt dyrare än de andra. Träfönster passar till de flesta hus och är lätta att måla om och laga men kräver ganska mycket underhåll.